Logo
چاپ کردن این صفحه

قرارداد شفاهی درقانون کارایران

قرارداد شفاهی درقانون کارایران معتبر است.
نداشتن قرارداد ویا شفاهی بودن رابطه کاری مانع مطالبه حقوق قانونی شما نخواهد بود.
به عبارت دیگر کارفرما می ‌تواند به صورت شفاهی نیروی انسانی مورد نیاز خود را تامین کند.
از همین روی ماده ۷ قانون کار چنین بیان داشته است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق ‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌ موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
اما این شفاهی بودن رابطه کاری مجوز سوء استفاده و عدم پرداخت مطالبات قانونی کارگران نخواهد بود.
چه اینکه مطابق ماده ۶ قانون کار بهره ‌کشی از دیگران ممنوع می‌باشد؛ بنابراین با اثبات رابطه کاری خود در مراجع مربوطه از جمله هیات تشخیص اداره کارمی‌ توانید نسبت به مطالبه حقوق قانونی خود اقدام کنید.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.